Pychotki z powidłami śliwkowymi

Termin przydatności – 9 dni.